Idé

En idé är en tanke som präglas, för den aktuella individen som får idén, av nyhet och unikhet. En idé inbegriper ofta någon slags lösning på något slags problem. Allt från en idé om hur man ska göra en resa till en idé som behandlar något av samhällets basdrag. Det finns dock också så kallade ”fixa idéer” som präglas av att en individ ”hängt” upp sig vid att tillvaron är på ett visst sätt. Att ”få en idé” kan till vardags ibland beskrivas som att ”det tändes en glödlampa [för mig]”.