Punkt (matematik)

En punkt betecknar inom geometri ett objekt utan någon utsträckning. En punkt kan definieras genom dess läge i ett koordinatsystem.