Transaktion

Affär, affärstransaktion, handling där parter utbyter varor eller tjänster mot betalning. Några typer av affärer är köp, lån och inteckning.