Budget fritidshus

Budget – Fritidshus

Budget vid köp av fritidshus

Köpa hus - BudgetEn av de viktigaste saker att tänka på när du funderar på att köpa ett sommarhus eller fritidshus är din ekonomi. Jag skulle aldrig råda någon att gå in i skuld för att köpa en semesterbostad. Faktum är att om du inte har pengar att betala för ett andra hus, köper du inte det! För att avgöra om du är ekonomiskt redo att ta ett extra hus, överväga följande frågor:

  • Har min primära bostad redan betalats?
  • Har jag en tre till sex månaders sparade på plats?
  • Sparar jag för pension?

Om du kan svara ja på dessa frågor kan du vara redo för ett fritidshus. Tänk på att varje situation är annorlunda, så bara du kan avgöra om du tar ett andra hem är ett klokt finansiellt drag eller inte.

Hitta experter som hjälper dig att köpa ditt nya hus.

Kom ihåg att det aldrig är en bra idé att ta ut ett kredit eller använda din pensionssparande för att betala för ett andra hus.

Kan jag få råd med de löpande kostnaderna för att underhålla ett fritidshus?

Löpande kostnader köpa fritidshusTak läckage och apparater bryta. Är du redo att ta ut den extra kostnaden att behålla ett andra hus? En allmän tumregel är att lägga 1-2 procent av ditt hem inköpspris för underhåll och reparationer. Så, om ditt andra hus värderas till 2 miljoner, måste du avsätta 20-30 tusen för underhåll. Du måste också redovisa årlig fastighetsskatt, liksom bostadsrättsinnehavarens anslutningsavgifter om de gäller. Här är andra kostnader som du behöver täcka:

  • Hemförsäkring. Fritidshuset kan komma att vara dyrare än din primära bostad när det gäller försäkringar. Fråga gärna din försäkringsagent om en beräknad kostnad för det hus du är intresserad av.
  • Fastighetsförvaltning. Om du ska besöka ditt fritidshus bara några gånger varje år, bör du överväga att anställa ett fastighetsbolag för att samordna underhållsjobb. Detta är en extra kostnad, men det kommer att spara dig stressen att oroa dig för ditt hem när du inte är där.
  • Löpande räkningar. Du betalar för verktyg, internet / kabel och papperskorgen, precis som du gör på din primära bostad. Var noga med att budgetera dessa poster som löpande kostnader.

Ska jag hyra istället för att köpa?

Hyra fritidshusRusa inte in i beslutet att köpa ett fritidshus. Om du ser på att äga ett andra hus, försök hyra i samma område som du vill köpa. Hyr i flera månader för att avgöra om du verkligen är ombord med att behålla två bostäder. Du kan köpa ett fritidshus som är en perfekt dröm, eller en ovälkommen mardröm. Men du kommer inte veta förrän du har en rättegångsperiod. Om du är på staketet om att hyra eller köpa, överväga dessa proffs att hyra:

  • Att hyra ett hus för en vecka eller två på sommaren är billigare än att köpa ett hus du kanske bara använder ett par gånger varje år.
  • Hyra är ett kortfristigt åtagande. Att köpa ett andra hem kräver en löpande investering av tid och pengar.
  • Hyran ger dig friheten att välja olika semestermål varje år. Köpa kan låsa dig in i samma område under de kommande åren.

 

Fem skäl att köpa hus

5 skäl att köpa hus

Fem skäl till att köpa hus

1. Du känner dig redo

Att köpa ett hus är ett stort steg. Det är inte ett rent finansiellt beslut. Det är också en känslomässig. Så det är vettigt att vara nervös att göra ett så stort köp, plus ta ett ekonomiskt ansvar och kostnaden för underhåll. Men om du är redo både ekonomiskt och emotionellt, bör du ta steg för att köpa ett hus. Ett hus kan inte bara ge säkerhet och en känsla av prestation, det kan också sätta upp dig för ekonomisk framgång.

2. Spara pengar och bygg eget kapital

En av de bästa sakerna att äga ett hus är att bygga eget kapital. I stället för att kasta pengar på hyran varje månad, sätter du faktiskt det mot ditt hus. I det fall du vill sälja ditt hus, kan du återhämta några av dessa pengar för att placera mot ditt nästa hus eller ett annat stort köp.
Tänk på att bostadsmarknaden kan vara oförutsägbar, så det finns ingen garanti för att ditt hus kommer att öka kraftigt i värde, men vanligtvis är det så.

Om du har turen att betala huset kan du sälja det och samla in en stor summa pengar. Du kan ta dessa pengar och placera den mot pensionering eller använda eget kapital för att hjälpa dig att flytta till ett trevligt hus.

3. Du känner du trygg på ditt jobb

Om du är ganska säker och säker på att du kommer att stanna kvar i ditt nuvarande jobb, är det en bra idé att köpa ett hus. Att ha en stabil inkomst hjälper dig att hålla fast vid din budget, betala din inteckning och bygga eget kapital. Det kommer också att hindra dig från att kasta bort pengar på hyra.

4. Avdrag på skatten för bolånet

De första åren att betala på din bolånet kommer majoriteten av din betalning att betala på räntan. Du kan dra av en andel av ditt intresse från dina skatter. Detta kan hjälpa dig att minska det totala beloppet du betalar i skatter varje år. Det är en extra fördel att äga ditt eget hus.

5. Stabilitet

Alla kommer till den punkt där de vill ha stabilitet i sina liv. Att äga ditt eget hus ger dig en uppsättning grannskap, skolor och samhälle som du kan ringa din egen.

Fem skäl till att inte köpa ett hus

5 skäl till att inte köpa ett hus

Fem skäl att inte köpa hus

1. Tryck från andra personer

När du når en viss ålder eller startar en familj eller gifter dig, kan du få press på att köpa ett hus. Familj och vänner kan ha förväntningar om att det är dags att köpa ett hus och “bosätta sig”.

Det är viktigt att du är redo och stabil nog för att köpa ett hus.

Innan du (eller din make, om du är gift) känner dig redo att begå dig att köpa ett hem, bör du inte göra det, oavsett vad dina vänner eller familjer tycker.

2. Du planerar att flytta

Om du får jobb, skola  eller annan livshändelse i annan kommun. Det kan vara bättre att hyra ett hus än att köpa ett nytt hus varje gång du flyttar.

Tumregeln är att köpa ett hus om du planerar att vara i området i minst 5 år. Att äga ett hus kommer också med svårigheter. Om du till exempel förlorar ditt jobb kan det vara svårt att betala ditt bolån eller flytta till ett nytt jobb.

3. Du kvalificerar dig för ett bolån

Bara för att du kvalificerar dig för ett bolån betyder inte att du är redo att äga ett hus. Det är en bra idé att ta itu med eventuella problem eller skuld innan du köper ett hus. Det är också en bra idé att ställa in en budget innan du köper ett hus så att du vet hur mycket du har råd med.

Det är också en bra idé att spara pengar så du har en större del än insatsen så att du får bästa möjliga bolån. Det upprepas: Även om du kan kvalificera dig för ett bolån betyder det inte att du är riktigt redo att köpa hus.

4. Skulder

Om du har stora skulder bör du inte köpa ett hus. Stora belopp av skulder kan betalas från din bolån som kommer att skada din kredit och ekonomiska hälsa allvarligt.

Du borde också försöka hålla din skuldsättningsgrad så låg som möjligt, om du redan har en stor skuldsättning, tar det ännu mer skuld i form av ett bolån.

5. Hemreparationer och tillbyggnader

En annan anledning att avstå från att köpa hemma är att spara pengar på de oundvikliga kostnaderna för underhåll av huset.

Om du köper ett hus sträcker din budget till att börja med, kan du inte täcka husreparationer och årliga underhållskostnader. Dessutom, om du reser mycket, kan det vara svårt att ta hand om gården hela året och betala någon att göra det för dig kan vara en stor extra kostnad som du inte planerade för.

Olika former av hustyper

Hustyper

Olika typer av hus

Det finns en mängd olika typer av hus där ute, nedan hittar du en lista på de vanligaste hustyperna:

Friggebod

Friggebod en typ av husFriggebod i Sverige är ett fristående hus (komplementbyggnad) vars byggnadsarea först fick uppgå till högst 10 kvm  men som första januari 2008 höjdes till 15 kvm med högst 3 meter till taknocken & att antalet bodar inte längre är begränsat till 2 som tidigare. Ytan/Arean avser den sammanlagda arean för alla bodar & uthus utan bygglov på en fastighet byggda efter 1979 då lagen om friggebod infördes.

Friggeboden kräver inte bygglov om den byggs på en tomt som är bebyggd med ett en eller två-bostadshus, men får inte byggas närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns utan grannes medgivande. Dock får kommunen upphäva lovfriheten för friggebodar genom detaljplan i ett område med värdefull miljö. Inom strandskyddsområde krävs dessutom dispens & inom 4,5 meter från gräns mot gata & allmän plats kan friggeboden inte byggas utan bygglov.

Friggeboden måste också uppfylla lagens grundläggande krav på byggnader, t.ex. att den skall ha en form & färg som är estetiskt tilltalande, inte får medföra fara för trafiksäkerheten eller annan fara & att den inte får medföra betydande olägenheter för grannar i omgivningen. I friggeboden får man sätta in el men oftast krävs en bygganmälan till kommunen för installation av vatten & avlopp.

Både friggebod & attefallshus får byggas med källare enligt Boverkets regelverk.

Attefallshus

Hustyp attefallshusDu som har ett 1 eller 2-bostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvm också bygga attefallshus på maximalt 25 kvm. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

 

 

 

 

Storlek på attefallshus

Attefallshus får byggas i bostadshusets närhet. Högsta höjden från mark till taknock får vara max 4 meter. Om du vill kan du bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvm. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis kontor, förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du bygger attefallshus närmare gränsen än 4,5 m krävs berörda grannars medgivande.

Järnvägsområde, strandskydd & väg

Regler för att bygga attefallshus nära järnvägDet krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö & vattendrag. Nära allmän väg & järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

 

 

Vad får ett attefallshus användas till?

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad & permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Byggregler för attefallshus

Byggregler för attefallshusEtt attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR & Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning & utrustning för matlagning & personlig hygien & möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga & användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

När krävs det bygglov?

För attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till t.ex hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som byggs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om du vill bygga ett attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Avgifter som tillkommer när du bygger attefallshus

Avgifter för attefallshusByggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked & slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök & andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

 

 

Om du bryter mot lagen

Om ett attefallshus byggs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- & bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Anmälan

En anmälan ska vara skriftlig & skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar & andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om byggherrens person eller organisationsnummer, namn & adress, fastighetsbeteckning & när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.

Småhus

Villa

Villa en typ av husEn villa är ett friliggande småhus avsett att vara en enfamiljsbostad, men man brukar skilja på en villa & en stuga. En av de stora kvaliteterna för en villa är möjligheten att få in dagsljus från 4 olika håll & det faktum att rum i huset kan få ljus från flera riktningar. En vanlig enfamiljsvilla ovan mark har oftast en, en & en halv eller två våningar, i mer sällsynta fall 3. Även källare kan förekomma på många håll. De första villorna i modern bemärkelse är från 1820 talet & kan ses i bostadsområden i London & Berlin. I Sverige byggdes det första villaområdena i Göteborg på 1840 talet. Hela stadsdelar av villor uppkom i början av 1900 talet i & med egnahemsrörelsen som på 1930 talet övergick till självbyggeri. Prefabtekniken gjorde att det på 1970 talet kunde uppstå helt nya villaområden, byggda i stor skala.

Radhus

Typ av hus, radhusRadhus räknas som bostadshus och är sammanlänkade i ytterväggarna samt har en större boyta än 50 kvm. Sammanlänkade bostadshus som är mindre än 50 kvm boyta kallas för skjul. Det är en mycket vanligt förekommande förortsbebyggelse i England, Tyskland & Skandinavien. De första radhusen byggdes i Frankrike/Paris så tidigt som 1605 mellan 1612 & nådde England på 1600 talets andra hälft i samband med återuppbyggnaden av London efter den stora branden. I industrialismens England ökade användningen av radhus kraftigt i form av arbetarbostäder där samma form återupprepades flera gånger längs gatan. Många samhällsbyggare & arkitekter var skeptiska till radhuset som boendeform långt in på 1940-talet. Under 1950 talet tog radhusbyggandet fart i Sverige, främst för att de var så yteffektiva när städerna expanderade. Tidiga radhus från 1900 och 1960 talen har på senare år blivit en allt mer eftertraktad boendeform i storstäderna. Främst arkitektritade 1930 & 1950 tals hus har kommit på modet.

Fritidshus

Ett fritidshus i SverigeEtt fritidshus är ett hus, en stuga eller ett torp, i allmänhet på landet. Det kan vara en mycket enkel friggebod eller kolonistuga utan några bekvämligheter eller en grosshandlarvilla i skärgården med all komfort. Även utlandet har sina fritidshus eller stugor. I England heter det “weekend cottage”, i Finland “mökki”, i Frankrike “chaumière”, i Italien “seconda casa”, i Norge “hytte”. I Sverige och i Svenskfinland säger man stuga.